Jagriti Vihara
Centre of Education for Social Awakening & Rural Reconstruction

Jagriti Vihara er en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk. Det er et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand, nordøst i India. Her driver Jagriti Vihara skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Det meste er finansiert med norske og svenske midler, men driften er det kun indiske idealister med dyp lokalkunnskap som står for.

Stiftelsen besitter en eiendom ved McCluskieganj i distriktet Ranchi. Denne eiendommen refereres ofte til som stedet Jagriti Vihara. Her er det skolebygg, smie og snekkerveksted, forsamlingslokaler, internat og boliger for en del av Jagriti Viharas medarbeidere. Men mye av arbeidet drives ute i landsbyene nært og fjernt. I tillegg har stiftelsen kontor i delstatshovedstaden Ranchi.

Jagriti Viharas Venner er en uformell norsk organisasjon. Den sprer informasjon om det indiske prosjektet, og samler inn penger. Disse pengene går i sin helhet direkte til det indiske prosjektet.


 

Otto er den nye lederen av Jagriti Viharas Venner

Per Otto Brørby er av dem som har aller flest indiaturer bak seg. På årsmøtet ble han valgt til vår nye leder.

Les mer …

Elefanter dreper

Siden årtusenskiftet har nesten tusen mennesker mistet livet som følge av elefantangrep i staten Jharkhand.

Les mer …

Hospitalet fungerer, kullgruvene truer

Elever fra Ringerike Folkehøgskole på omvisning ved sjukestua, der det nå er en fast lege.

Les mer …

Fortsatt framgang i Dumarro

I prosjektlandsbyen Dumarro går nå nær hundre prosent av barne på skole.

Les mer …

Seljord Folkehøgskole på besøk

"Valgfag India" fra Seljord Folkehøgskole har hatt en utbytterik tur til Jagriti Vihara. Her er deres dagbok fra turen:

Les mer …